توصیف وضعیت های طبیعی و هیجانات

توصیف های فیزیکی - بدن - فرهنگ لغت

سن - توصیف فیزیکی

مردم و توصیف های فیزیکی

مردم٪ 252520AND٪ 252520PHYSICAL٪ 252520DESCRIPTIONS سن فیزیکی شرح مردم انگلیسی از طریق عکس

کودک 1، کودک / نوزاد 2، کودک نو پا 3، پسر 4، دختر 5
نوجوان 6، بزرگسال 7، مردان 8، زنان زن 9
10 شهروند ارشد / فرد سالخورده
سن
11 جوان، 12 میانسال، 13 قدیمی / سالمند
ارتفاع
ارتفاع 14، ارتفاع 15 متوسط، 16 کوتاه است
وزن
17 سنگین، وزن 18 متوسط، 19 نازک / باریک
20 باردار، 21 به چالش کشیدن فیزیکی، اختلال دید 22
اختلال شنوایی 23

در حال رشد

سن صحنه

0- 1 تقریبا نوزادی

1-2 کودک نو پا

2- 12 تقریبا یک کودک - این دوره دوران کودکی شماست

13-17 تقریبا یک نوجوان (14 = نوجوانان اولیه)

18 + یک بزرگسال

20-30 در بیست سالگی شما (24-26 = دوازده سالگی)

30-40 در سی سالگی (38 = اواخر سی سالگی)

40 + مردم میانسال هستند در سن متوسط

60 و یا 65 بازنشستگی (زمانی که مردم کار را متوقف می کنند؛ بازنشسته می شوند)

75 + سن شما (شما همچنین می توانید سالمندان استفاده کنید)

سن
کلمه / عبارت
-> ماه 18؛ قبل از اینکه بتوانند راه بروند نوزادی
2-> 10 یا 11 یک کودک

کودکان (جمع)
13 در مورد 17 یک نوجوان یا یک جوان
جوانان (جمع)
18 -> یک بزرگسال
درباره 45-> 60 یک فرد میانسال
65 -> یک مرد سالخورده یا زن (مؤمنتر از قدیم)

عبارات دیگر برای سن

نوجوانان (13 -> درباره 17)
اوایل دهه نود (20 -> 23)
اواسط سی سالگی (34-> 36)
اواخر دهه 50 (57 -> 59)

توجه داشته باشید: برای پسران، دوره بین 14-17 تقریبا (کمی برای دختران جوانتر است) نوجوانان نامیده می شود،

در قانون شما در سن 18 یک بزرگسال هستید، اما بسیاری از افراد وقتی که ترک می کنند به عنوان یک بزرگسال به فکر شما هستند مدرسه.

توصیف های فیزیکی - بدن - فرهنگ لغت
1 مو بور / نور
2 موی قرمز
3 موهای قهوه ای / تیره
4 موی سیاه

توصیف های فیزیکی - بدن - فرهنگ لغت
5 موی بلند
6 موی بلند تا روی شانه
7 موی کوتاه
8 بخشی
9 جیغ کشیدن

توصیف های فیزیکی - بدن - فرهنگ لغت
10 بهم تابیدن و بافتن
11 دم اسبی
12 موی مجعد
13 موی صاف

توصیف های فیزیکی - بدن - فرهنگ لغت
14 موی مجعد
15 بدون مو
16 ستون

توصیف های فیزیکی - بدن - فرهنگ لغت
17 سبیل
18 ریش
19 سیببنس
20 بزا

توصیف های فیزیکی - بدن - فرهنگ لغت
21 کوتاه
22 بلند قد
23 لاغر و باریک
24 سنگین

توصیف وضعیت های طبیعی و هیجانات


1 خسته شد
2 خواب آلود
3 خسته شده است
4 بیمار / بیمار
5 گرم است
6 سرد است
7 گرسنه است
8 تشنه
9 کامل است
10 خوشحالم
11 غمگین / ناراحت کننده
12 بدبخت
13 هیجان زده است
14 ناامید شد
ناراحتی 15
16 آزار دهنده است


17 عصبانی / دیوانه
18 خشمگین است
19 نفرت انگیز است
20 ناامید کننده است
21 تعجب کرد
22 شوکه شد
23 تنهایی
بدبختی 24
25 عصبی است
26 نگران است
27 ترس / ترس است
28 خسته شد
افتخار 29
30 خجالت کشید
31 حسود است
32 گیج شده است

احزاب

غذایی که هم بجای ناشتا و هم بجای ناهار صرف میشود: مهمانی که در آن غذاهای صبحانه و ناهار سرو می شود

 • برنزی ها در صبح روز یکشنبه محبوب هستند.

جشن کوکتل، مهمانی کوکتل: یک مهمانی بزرگ که در آن نوشیدنی ها و تنقلات خدمت می کنند و در آن مهمانان ایستاده و حرکت می کنند تا با مهمانان دیگر صحبت کنند

 • احزاب کوکتل مکان های خوبی برای دیدار با افراد جدید هستند.

مهمانی شام: یک مهمانی که در آن یک غذای صبحانه رسمی خدمت می شود

 • او احزاب شام بسیار زیبا دارد و همیشه مردم جالبی را دعوت می کند.

مهمانی نامزدی: یک مهمانی برای تبریک به یک زن و شوهر در تعهد خود به ازدواج با یکدیگر

 • خواهر او یک حزب تعامل برای آنها است.

با هم بودن: یک حزب غیر رسمی

 • گروهی از دوستان ما هر ماه یا بیشتر به هم میپیوندند.

ناهار: مهمانی که در آن یک ناهار رسمی خدمت می شود

 • مادرش همه ی عروسی را برای یک ناهار دعوت کرد.

خانه باز: یک مهمانی بزرگ که مهمانان ممکن است در طول ساعات پیشنهاد شده در هر زمان و در هر زمان بمانند

 • ما در روز سال نو به یک خانه باز دعوت شدیم.

حزب:
گروهی از مردم برای رسیدن به سرگرمی با یکدیگر ملاقات می کنند

 • من همیشه برای یک مهمانی آماده هستم

گروهی از افراد که با هم کار می کنند

 • رستوران یک میز را برای یک مهمانی از شش نفر رزرو می کند.

پذیرش: یک مهمانی برای ملاقات، خوش آمدید، یا به کسی بگوید خداحافظ

 • این شرکت من را برای پذیرایی از معاون جدید دعوت کرد.

دوش: یک مهمانی که مهمانان برای عروس و داماد و یا مادر به هدیه هدیه می دهند

 • دفتر ما در حال برنامه ریزی حمام برای دستیار ما است، که انتظار می رود یک کودک در ماه ژانویه.

عروسی: یک مراسم برای جشن گرفتن ازدواج

 • آیا به عروسی دعوت شدید؟