ورزش فردی - تعطیلات

ورزش و تناسب اندام شخصی

ورود به سیستم

1 لباس ورزشی
2 کفش های دوتکه

ب. در حال اجرا

3 لباس ورزشی
4 کفش های در حال اجرا

C. پیاده روی

5 کفش پیاده روی

دی اسکیت غلتک

6 اسکیت غلتک
7 زانو بند

E. دوچرخه سواری / دوچرخه سواری / دوچرخه سواری

8 دوچرخه
9 (دوچرخه

F. اسکیت بورد

10 اسکیت بورد
11 پد آرنج

G. بولینگ

12 توپ بولینگ
13 کفش بولینگ

H. اسب سواری

14 زین اسب
15 رین
16 استراحت

I. اسکی دی وی دی

17 چتر نجات

J. گلف

18 باشگاه های گلف
19 توپ گلف

ک. تنیس

20 راکت تنیس
21 توپ تنیس

L. squash

22 راکت اسکواش
23 توپ اسکواش

M. handball

24 دستبند دستکش
25 هندبال

N. racquetball

26 عینک های محافظ
27 راکتبال
28 راکت

O. پینگ پنگ

29 دست و پا زدن
30 میز پینگ پنگ
31 خالص
32 توپ پینگ پونگ

P. frisbee

33 فریزبی

Q. Darts

34 dartboard
35 دارت

R. بیلیارد / استخر

36 میز بیلیارد
37 توپ های بیلیارد
38 استخر چوب

کاراته S.

39 لباس کاراته
40 کمربند کاراته

ژیمناستیک T.

41 پرتو تعادل
42 میله های موازی
43 مات

44 اسب
45 ترامپولین

وزنه برداری U.

46 هالتر
47 وزن

V. تیراندازی با کمان

48 تیر و کمان
49 هدف

جعبه W.

50 دستکش های بوکس
51 (بوکس) تنه

X. کشتی

52 لباس کشتی
53 (کشتی) مات

Y. کار کردن

54 تجهیزات ورزشی جهانی / ورزشی
55 دوچرخه تمرینی