سبزیجات

سبزیجات

کرفس 1
ذرت 2
کلم بروکلی 3
گل کلم 4
اسفناج 5
جعفری 6
کاهوی 7 بادمجان 3 مارچوبه 9
کلم 10
11 BOK CHOY
کدو سبز 12
اسکواش بلوط 13
اسکواش قورباغه 14
سیر 15
نخود 16
لوبیا 17 / لوبیا سبز
لوبیا لوبیا 18
19 لوبیا سیاه
لوبیا کلیوی 20
21 بوسلز خوک
خیار 22
گوجه فرنگی 23
24 هویج
تربچه 25
قارچ 26
artichoke 27
سیب زمینی 28
سیب زمینی شیرین 29
سیب زمینی شیرین 30
فلفل سبز 31 / فلفل شیرین
32 فلفل قرمز
33 jalapeno (فلفل)
فلفل قرمز فلفل قرمز 34
چغندر 35
36 پیاز
فلفل سبز 37 / پیاز سبز
ریشه 38

سبزیجات


1 کاهو
2 کلم
3 کرفس
4 ذرت
5 گل كلم
6 کلم بروکلی
7 اسفناج
8 مارچوبه
9 بادمجان

10 کدو سبز
11 اسکواش بلوط
12 کچاپ بطری
13 نخود
14 لوبیا سبز / لوبیا سبز
15 لیما لوبیا
16 لوبیا سیاه
17 لوبیاقرمز
18 کلم پیچ

19 خیار
20 گوجه فرنگی
21 هویج
22 تربچه
23 قارچ
24 artichoke
25 سیب زمینی
26 سیب زمینی شیرین
27 سیب زمینی شیرین
28 فلفل سبز
29 فلفل قرمز
30 چغندرقند
31 پیاز
32 مهر و موم من یون / سبز
33 پیاز قرمز
34 پیاز مروارید
35 شلغم
36 هویج وحشی

سبزیجات - غذا - فرهنگ لغت

سبزیجات - غذا - فرهنگ لغت

هویج 1

کلم 2

گل کلم 3

پیاز 4

خیار 5

کلم بروکلی 6

جوانه های 7 بروسل

حشرات 8

سبزیجات - غذا - فرهنگ لغت

کدو تنبل 9

سبزیجات - غذا - فرهنگ لغت

کدو سبز 10

اسفناج 11

قارچ 12

پیاز سبز 13

14 watercress

سبزیجات - غذا - فرهنگ لغت

مارچوبه 15

کاهو 16

لوبیا سبز 17

بادمجان 18

نخود فرنگی 19

کرفس 20

سبزیجات - غذا - فرهنگ لغت

ذرت 21 (بر روی کباب)

سیب زمینی 22

گوجه فرنگی 23

سبزیجات - غذا - فرهنگ لغت

سیر 24

25 فلفل سبز

26 فلفل قرمز

artichoke 27