گوشت، مرغ، غذاهای دریایی

گوشت، مرغ، و غذاهای دریایی

گوشت

استیک 1
گوشت گاو زمین 2
گوشت گاو بخور 3
گوشت گاو بو داده 4
دنده های 5
پای 6 بره
برش بره 7
8 ترید
9 کبد
گوشت خوک 10
گوشت خوک 11
سوسیس 12
ژامبون 13
بیکن 14
مرغ
مرغ 15
سینه مرغ 16
پای مرغ 17 / بوقلمون
بال مرغ 18
ران مرغ 19
ترکیه 20
اردک 21
غذای دریایی
FISH
ماهی قزل آلا 22
حشیش 23
24 پیازدار
خرچنگ 25
ماهی قزل آلا 26
گربه ماهی 27
فیله 28 تنها
شلفت
میگو 29
پادشاهان 30
خرچنگ 31
32 clams
گوسفند 33
صدف 34
خرچنگ 35


1 گوشت گاو

2 گوشت چرخ كرده
3 کباب کردن
4 گوشت را بخور
5 استیک

6 گوشت خوک

7 سوسیس

8 کباب کردن
9 چپ
10 دمیدن

11 بیکن
12 ژامبون


13 گوشت بره

14 پا
15 چپ