لوازم خانگي، محصولات بچه، غذاي PET

لوازم خانگي، محصولات كودك و غذاي PET

محصولات کاغذی

دستمال کاغذی 1
فنجان کاغذ 2
بافت 3
نیها
صفحات کاغذ 5
حوله کاغذی 6
کاغذ توالت 7

وسایل خانه

کیسه های ساندویچ 8
کیسه های زباله 9
صابون 10
صابون مایع 11
فویل آلومینیوم 12
بسته بندی پلاستیکی 13
14 کاغذ موم شده است

محصولات کودک

دانه غلات 15
غذای کودک 16
فرمول 17
دستمال مرطوب 18
پوشک 19 (یکبار مصرف)

مواد غذایی حیوان خانگی

20 غذای گربه
غذای سگ 21