میوه

میوه

سیب 1
هلو 2
گلابی 3
موز 4
سیب زمینی 5
آلو 6
زردآلو 7
نکتارین 8
کیوی 9
پاپایا 10
انبه 11
انجیر 12
نارگیل 13
آوکادو 14
Cantaloupe 15
عسل 16 (خربزه)
هندوانه 17
آنالایزر 18
گریپ فروت 19
20 lemon
آهک 21
22 نارنجی
نارنگی 23
انگور 24
گیلاس 25
آلو 26
خرما 27
کشمش 28
آجیل 29
تمشک 30
زغال اخته 31
توت فرنگی 32

میوه - غذا - فرهنگ لغت

میوه - غذا - فرهنگ لغت

نارنگی 1

گریپ فروت 2

3 lemon

آهک 4

5 نارنجی

میوه - غذا - فرهنگ لغت

انگور 6

آنالایزر 7

موز 8

میوه - غذا - فرهنگ لغت

9 هندوانه

آوکادو 10

کیوی 11

پاپایا 12

انبه 13

زردآلو 14

ستاره 15

هلو 16

میوه - غذا - فرهنگ لغت

سیب 21

گلابی 22

هندوانه 23

آلو 24

توت فرنگی 25

تمشک 26

زغال اخته 27

رنجه 28

گیلاس 29

17 کشمش

انجیر 18

زغال اخته 19

تاریخ 20

میوه - غذا - فرهنگ لغت

آجیل

فندق 30

گردو 31

نارگیل 32

حلقه برنج 33 برزیل

بادام بادام 34

بادام زمینی 35

36 گوزن