دما - آب و هوا - فصل

ساعت و ساعات

هوا
1 آفتابی 2 ابری 3 روشن 4 مبهم است
5 مه آلود 6 دمی 7 بادی 8 مرطوب / لکه دار
9 باران 10 drizzling 11 با بارش باران 12 به ارمغان می آورد
13 رعد و برق 14 رعد و برق 15 رعد و برق 16 snowstorm
17 گرد و غبار موج 18 طوفان
درجه حرارت
دماسنج 19 20 Fahrenheit 21 Centigrade / Celsius
22 داغ 23 گرم 24 سرد 25 سرد 26 انجماد

A. آب و هوا


1 آفتابی 2 3 ابری. 4 را پاک کنید. مبهم

5 مسطح 6 باد 7 مرطوب / مو 8. باران

9 10 ریزش بارش باران 11 با تشکر از 12 یخ زده

13 رعد و برق 14 15 رعد و برق snowstorm 16 طوفان / طوفان 17. گردباد

B. درجه حرارت


18 دماسنج
19 فارنهایت
20 سانتیگراد / سانتیگراد
21 داغ
22 گرم
23 سرد
24 سرماخوردگی
25 انجماد

درجه حرارت

C. فصل ها


26 تابستان
27 بلند / پاییز
28 زمستان
29 بهار

طوفان

گردباد: یک طوفان خفیف با باد چرخان

  • آنها برنامه های تعطیلات خود را به دلیل هشدار سیکلون تغییر دادند.

باد: باد با سرعت بین سی و دو تا شصت و سه مایل در ساعت (بین پنجاه تا صد کیلومتر در ساعت)

  • ما بهتر خواهیم ماند به نظر می رسد یک دره در خارج.

طوفان: طوفان گرمسیری با باد هفتاد و چهار مایل در ساعت (119 کیلومتر در ساعت) یا بیشتر

  • طوفان سقف خانه ی همسایه را گرفت.

طوفان شن: طوفان شن در بیابان

  • در طول ماسه سنگ، ابرهای شن و ماسه در هوا وجود داشت.

طوفان: باد قوی با باران، برف یا گره، و گاهی اوقات با رعد و برق و رعد و برق

  • آنها مجبور شدند از طوفان رانندگی را متوقف کنند.

گردباد: یک طوفان خشونت آمیز که در یک حرکت دایره ای با سرعت 300 کیلومتر در ساعت حرکت می کند

  • همه باید به دنبال سرپناه باشند؛ یک هشدار گردباد برای منطقه وجود دارد.