محیط زیست، انرژی

محیط و انرژی


1 جنگل / جنگل
2 دریاچه
3 چمنزار

4 کوه
5 دره

6 آبشار
7 رپیدز

8 تپه
9 رشته
10 جریان / بروک
11 حوضچه

12 فلات
13 صخره
14 کانیون
15 رودخانه
16 سد

17 کویر
18 تپه

19 جنگل
20 ساحل دریا
21 خیر
22 اقیانوس
23 جزیره

24 آلودگی هوا
25 باران اسیدی
26 زباله سمی
27 تابش
28 آلودگی آب

29 روغن
30 (گاز طبیعی
31 زغال سنگ
32 باد
33 انرژی هسته ای
34 انرژی خورشیدی
35 قدرت هیدرو الکتریکی