تقویم: سال، ماه، فصل، زمان

سال، ماه، فصل، زمان

زمان را بگو

تقویم

1 سال 2 ماه 3 هفته 4 روز 5 آخر هفته
روزهای هفته
6 یکشنبه 7 روز دوشنبه 8 دوشنبه 9 چهارشنبه
10 پنجشنبه 11 جمعه 12 شنبه
ماه های سال
13 ژانویه 14 فوریه 15 مارس
16 آوریل 17 مه 18 ژوئن
19 جولای 20 اوت 21 سپتامبر
22 اکتبر 23 نوامبر 24 دسامبر

25 ژانویه 3، 2012؛ سوم ژانویه دو هزار و دوازده
26 تولد 27 سالگرد 28 انتصاب

سال


روزهای 30 سپتامبر، آوریل، ژوئن و نوامبر است
همه چیزهای دیگر 31،
اما فوریه 28 و 29 در یک سال کبیسه!

فصل ها

بهار،
تابستان
فصل پاييز،
زمستان

ماه ها


1 ژانویه
2 فوریه
3 مارس
آوریل
5 می
6 ژوئن
7 ژوئیه
8 آگوست
9 سپتامبر
اکتبر 10
11 نوامبر
12 دسامبر

TIME

سال: 365 روز
سال نو: 366 روز
دهه: 10 سال،
سال قرن: 100 سال،
هزاره: 1000 سال،

روزهای هفته دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه
ماه من سال او ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوئن جولای اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
فصول (در بریتانیا) بهار (مارس - می) تابستان (ژوئن - اوت) پاییز (سپتامبر - نوامبر) زمستان (دسامبر - فوریه)
روزهای خاص روز کریسمس (25 دسامبر)
سال نو (1 ژانویه)
تولدت (روز تولدت)

بیانات و جلسات زمان

1 دیروز 2 امروز 3 فردا
4 صبح 5 بعد از ظهر 6 شب 7 شب
8 روز گذشته صبح 9 بعد از ظهر دیروز
شب گذشته 10 شب 11 شب گذشته
12 امروز صبح 13 این بعد از ظهر 14 این شب است
15 امشب 16 فردا صبح
17 فردا بعد از ظهر 18 فردا شب
19 فردا شب
20 هفته گذشته 21 این هفته
22 هفته بعد 23 یک بار در هفته است
24 دو بار در هفته 25 سه بار در هفته
26 هر روز

فصول

27 بهار 28 تابستان
29 سقوط / پاییز 30 زمستان

حروف بزرگ
روزها و ماهها یک حرف بزرگ دارند

دوشنبه نه دوشنبه ژانویه نه ژانویه