فرودگاه

خانه » فرودگاه

فرودگاه

A. ورود به سیستم


1 بلیط شمارنده
2 عامل بلیط
3 بلیط
4 مانیتور ورود و خروج

B. امنیت


5 ایست بازرسی امنیتی
6 گارد امنیت
7 دستگاه اشعه ایکس
8 فلزیاب

C. دروازه


9 شمارنده شمارنده
10 عبور مسافر
11 دروازه
12 منطقه انتظار

13 جایزه کنسولگری / نوار اسنک
14 فروشگاه هدیه
15 مغازه بدون مالیلت

D. بارگیری ادعا


16 ادعای محموله (منطقه)
17 چرخ فلک چمدان
18 چمدان
19 حامل چمدان
20 کیف پوشاک
21 بار سفر
22 حمل و نقل / اسکایپپ
23 (چمدان) چک ادعا

E. گمرک و مهاجرت


24 گمرک
25 افسر گمرک
26 فرم اظهارنامه گمرکی

27 مهاجرت
28 مأمور مهاجرت
29 گذرنامه
30 ویزا

نظرات فیس بوک